Henny og Jan overtog Agnesminde i 1983, dengang bestod garden af 40 køer og 25 hektar jord.

I 1983 bestod Agnesminde af 40 jersey køer.

Nu er der 250 jerseykøer pa Agnesminde, som malkes 2 gange dagligt., mælken hentes dag- ligt af Thise mejeri.

I 2017 er gården blevet udvidet med en ny kvie stald,  

 

 

 

 • I 1983 bestod Agnesminde af 40 jersey køer

 

 • Nu er der 295 jerseykøer på Agnesminde, som malkes 2 gange dagligt., mælken hentes dagligt af Thise mejeri.

 

 • En jerseyko giver gennemsnitlig 25 liter mælk dagligt..

 

 • En ko er drægtig i 9 måneder, de sidste 2 måneder før fødselen bliver koen ikke malket for at samle råmælk til kalven.

 

 • Når kalven er født skal den være hos sin mor i 1 døgn, så den får de antistoffer der er i råmælken.

 

 • De næste 3 måneder består kalvens foder af mælk fra køerne, der malkes fra til dem hver dag. Udover det består deres foder af ensilage og hø.

 

 

 • En ko får gennemsnitlig en kalv om året.

 

 • Når kalven er 4 måneder sendes den på kvie-hotel og vender først tilbage til gården når den er 2 år, for så er den klar til selv at få en kalv.

 

 • Økologiske køer skal på græs om sommeren.

 

 • Gennem kalvens første 3 levemåneder udvik-les de 4 maver. Når de 4 maver, som er vom-men, løben, bladmaven og netmaven, er udvik-lede tygger koen drøv dvs. den spiser først maden en gang uden at tygge den og gylper derefter maden op igen for at tygge den.

 

 

 • 150 hektar er tilsået med græs.

 

 • 15 hektar er tilsået med majs.

 

 • De resterende 50 hektar er tilsået med korn.

 

 • Det hele sås i den rigtige rækkefølge for at give jorden mest næring, og holde planterne fri for sygdomme samt ukrudt. f.eks. Sås en mark således over 5 år:

 

 • År I: Kløvergræs

 

 • År 2: Kløvergræs

 

 • År 3: Majs

 

 • År 4: Havre

 

 • År 5: Rug.

 

Økologiske marker får selvfølgelig ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

agnesminde 2018.jpg